REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU VE CEZASI (TCK m. 104)

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu kanunda cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Suçun tipiklik unsuruna göre bir kimsenin 15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşından küçük bir çocuk ile rızası dahilinde cinsel ilişkiye girmesi “ reşit olmayanla cinsel ilişki “ suçunu oluşturmaktadır. Suçun mağduru ve faili erkek veya kadın olabilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta ise 18 yaşından küçük olup, 15 yaşını doldurmakla beraber fiilin hukuki anlam ve  sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı cinsel saikli , vücut dokunulmazlığını ihlal eden, temas içeren davranışların, 15 yaşını doldurmamış çocuklardaki gibi rıza dahilinde olsa bile cinsel istismar suçunu oluşturacağıdır, bu nitelikteki çocukların rızaları geçersizdir.

Cinsel ilişki kavramı ise vajinal, anal veya oral yollardan  ilişkiye girmek anlamındadır. Cinsel ilişki düzeyine ulaşmayan yakınlaşmalar, örneğin vücuda cinsel organ dışında bir organ ( örn. parmak) veya cisim sokmak bu suçu oluşturmaz. Zira TCK 103. md.’de düzenlenen çocukların cinsel istismarı suçunda herhangi bir cinsel davranış suçu oluşturduğu halde, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda suçu oluşturan hareket “ cinsel ilişkide bulunmak” ile sınırlı tutulmuştur.

Suçun temel halinin cezası ise -şikayet üzerine- 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olarak düzenlenmiştir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Rıza

 Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda rıza suçun tipiklik unsuru içerisindedir. Buna göre rıza dışı ilişkinin zaten cinsel istismar suçunu oluşturacağı sabittir. Rıza kavramından cebir, hile veya tehdit olmaksızın 18 yaşından küçük olup 15 yaşını doldurmuş çocuğun cinsel ilişkiyi kabul etmesi anlaşılır. Bu noktada rıza dahilindeki cinsel ilişki gerçekleştikten sonra soruşturma ve kovuşturma başlatılması çocuğun şikayetine bağlıdır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Şikayet

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun TCK 104/1. maddesinde düzenlenen temel hali  şikayete tabi olup çocuğun kendisi şikayette bulunmadıkça soruşturmaya ve kovuşturmaya konu olamaz, bu bakımdan çocuğun velisinin veya vasisinin  şikayeti yeterli görülmemiştir. TMK’ nın 16. maddesine hükmüne göre, ayırt etme gücüne sahip küçükler kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları yasal temsilcilerin rızasına gerek bulunmadan kullanabilirler, cinsel tercih hak ve özgürlüğü de bu kapsamdadır. Bu itibarla, suçun şikayete tabi olan temel halinde çocuğun şikayette bulunması aranmıştır. Buna göre aynı şekilde şikayetten vazgeçme de kişiye sıkı sıkıya bağlı hak niteliğinde olup yine mağdurun vazgeçme iradesi aranır. Şikayetin ise TCK genel hükümlere göre 6 ay içinde yapılması gerekmektedir.

 

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Nitelikli Haller (TCK m. 104/2 ve 3)

         Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun TCK 104. Maddesinin 2 ve 3. fıkralarında daha fazla cezayı gerektiren nitelikli halleri düzenlenmiştir.

2. Fıkraya göre:

Suçun 15 yaşını doldurmuş olup 18 yaşından küçük olan mağdur ile evlenme yasağı bulunan (altsoy, üstsoy, kardeş, amca, hala, teyze, dayı) kişi tarafından işlenmesi halinde , şikayete tabi olmaksızın , 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

3. Fıkraya göre ise:

Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme gerçekleşmeden öncesinde bakımı üstlenen yahut koruyucu aile ilişkisi içerisinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde de yine şikayete tabi olmaksızın 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.