ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI  SUÇU VE CEZASI (TCK m.103)

Çocuk İstismarı veya Cinsel İstismar Suçu Nedir?

 

Çocukların cinsel istismarı suçu cinsel saldırı suçunu oluşturan fiillerin çocuklara karşı işlenmesi halinde gerçekleşmektedir. TCK’da çocukların yaşları bakımından üçlü bir ayrım yapılmaktadır. Buna göre;

 

  • 15 yaşını doldurmamış veya
  • 15 yaşını doldurmakla beraber fiilin hukuki anlam ve  sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı vücut üzerinde gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış ile
  • 15 ila 18 yaş arası çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,

çocuğun cinsel istismarı suçunun konusunu oluşturmaktadır.

 

Çocukların cinsel istismarı suçunun temel hali, çocuğun vücuduna temas içeren cinsel saikli davranışların gerçekleştirilmesi yoluyla meydana gelir. Cinsel saldırı suçunda olduğu gibi çocuk istismarında da vücuda temas içeren fakat cinsel ilişki derecesine varmayan fiillerle vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi durumunda çocukların cinsel istismarının temel hali söz konusu olurken halk arasında  ve uygulamada tecavüz olarak bilinen ve vücuda sair cisim sokulması gibi fiiller ise ağırlaştırıcı nitelikli halini oluşturmaktadır.

 

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Basit Halinin Cezası

 Suçun temel hali kanunda 8 ila 15 yıl hapis cezası ile yaptırım altına alınmakla birlikte daha az veya daha fazla cezayı gerektiren halleri de aynı maddede  düzenlenmiştir.

 

Çocukların Sarkıntılık Suretiyle İstismarı Suçu ve Cezası

 

Cinsel istismar içeren fiilin, sarkıntılık düzeyinde kalması ise cinsel saldırı suçunda olduğu gibi daha az cezayı gerektirmektedir. Mağdurun vücuduna temas içeren fakat fiilin yoğunluğu itibariyle sarkıntılık düzeyinde kalan; öpmek, sarılmak, dokunmak, okşamak gibi fiiller cinsel istismar suçunun temel halinin daha az cezayı gerektiren hali olarak  3 ila 8 yıl hapis cezası , suçun 12 yaşını doldurmamış çocuklara karşı işlenmesi durumunda ise 5 yıldan aşağı olmayacak şekilde hapis cezası ile yaptırım altına alınmıştır. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin de çocuk olması durumunda ise soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun velisinin vasisinin şikayetine tabidir. Çocuğun vücuduna temas içermeyen davranışlar ise başka bir suç olan çocuğun cinsel tacizi suçunu oluşturmaktadır.

 

 

 

Çocukların Nitelikli Cinsel İstismarı veya Tecavüz Suçu ve Cezası(TCK m. 103/2)

 

Çocukların cinsel istismarı suçunun tecavüz olarak nitelendirilen vücudun dokunulmazlığını ihlal boyutunun daha fazla olduğu fiiller ile işlenmesi halinde  daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hali söz konusu olur. Halk arasında ve uygulamada tecavüz olarak bilinen, vücuda vajinal, anal veya oral yoldan organ veya başkaca bir cisim sokulmak suretiyle işlenmesi durumunda nitelikli hal gerçekleşmektedir. öngörülen ceza 16 yıldan, 12 yaşını doldurmamış çocuklarda ise 18 yıldan az olmayacaktır.

 

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Daha Ağır Cezayı Gerektiren Haller

  • Birden fazla kişi tarafından birlikte
  • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  • Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından
  • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından
  • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle

işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır