CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK m. 105)

Cinsel taciz suçu, TCK’da “Cinse Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir ve kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilir. Suçun oluşması failin, mağdurun bedenine temas etmeksizin cinsel  arzularını tatmin maksadıyla cinsel amaçlı davranışlarla harekette bulunması ile gerçekleşir. Fazla yoğun nitelikte olmayan dokunma, okşama, sarılma gibi fiiller, toplumda genellikle yanılgıya düşülerek taciz suçu olarak algılanmaktadır lakin kısa süreli ve şiddetsiz dahi olsa temas içeren davranışlar cinsel taciz suçunu oluşturmayacak, ayrıca düzenlenmiş bir suç tipi olan cinsel saldırı veya çocuğa karşı işlenmesi halinde cinsel istismar suçlarına vücut verecektir.

 

Cinsel taciz, cinsel amaç içeren söz, yazı, resim, jest, mimik, veya herhangi bir hareket ile gerçekleştirilebilir. Birine cinsel ilişki teklif etmek, cinsel amaç doğrultusunda bir organını göstermek, kişiyi takip etmek, laf atmak bu suçu oluşturacak örnek fiillerden bazılarıdır. Bu suç ayrıca mektup, telefon vb. iletişim aracı veya araya 3. bir kişi sokularak da gerçekleştirilebilir.

 

Cinsel taciz suçunun ancak “kasten” işlenebileceğini de belirtmek gerekir. Buna göre, failin eylemi gerçekleştirirken cinsel amaçlı, cinsel arzularını tatmin etmek gayesi içerisinde hareket etmesi gerekir. Gerçekleştirilen fiilin cinsel içerik kastı olmaksızın yapılması durumunda unsurları karşılanıyorsa tehdit, hakaret gibi başkaca bir suça vücut vermiş olabilecektir

 

 

Basit Cinsel Taciz Suçu ve Cezası (TCK m. 105/1)

 

Kişiyi cinsel amaçlı olarak taciz eden fail , basit cinsel taciz suçunu işlemiş olur. Suçun konusu failin mağduru cinsel amaçlı olan bir takım hareketlerle rahatsız etmesidir. Cinsel taciz suçunun temel halinin cezai yaptırımı ise  3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Suçun çocuğa karşı işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Nitelikli Cinsel Taciz Suçunun Cezası (TCK m. 105/2)

 

 • Cinsel taciz suçunun;
  • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle
  • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından
  • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle
  • Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle
  • Teşhir suretiyle

işlenmesi hâlinde basit cinsel taciz suçunu düzenleyen fıkraya göre (TCK md.105/1) verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

 

SOSYAL MEDYADA CİNSEL TACİZ SUÇU VE CEZASI

 

 • suçu  sosyal medya üzerinden failin  yazılı , sesli veya görsel  mesajları yollaması  ile de oluşabilir . Sosyal medyada cinsel taciz suçu  son zamanlarda son derece yaygınlaşmış durumdadır. Sosyal medyada cinsel taciz suçunun cezai yaptırımı ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Eğer cinsel taciz suçunun mağduru bir çocuk ise ,uygulanacak cezai yaptırım 6 ay ile 3 yıl arasında hapis cezasıdır.

 

Bununla birlikte kanunda düzenlenen ve bu suçla karıştırılma ihtimali olan bazı suçlar şöyledir:

 

Cinsel saldırı suçu : 18 yaşından büyük kişilere  yönelik bedensel temasta bulunarak cinsel amaçla  işlenen fiilleri bu suçu oluşturmaktadır. Cinsel saldırı suçunun sarkıntılık düzeyinde kalması durumunda ise soruşturma ve kovuşturma yapılması şikayete tabidir.

 

Cinsel İstismar Suçu : 15 yaşını tamamlamamış çocuklara veya hile, cebir ,tehdit ile  15-18 yaş arasındaki  çocuklara bedensel temasta bulunarak cinsel amaçlı fiillerle meydana gelen suç tipidir.

 

 • Cebir ,tehdit veya hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunmak , reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturur.