CİNSEL  SALDIRI  SUÇU VE CEZASI (TCK m. 102 )

Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçu Nedir?

Cinsel saldırı suçu , failin cinsel arzularını tatmin amacına yönelik davranışlarla, 18 yaşından büyük kişilerin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi yoluyla gerçekleştirilen, eski kanun döneminde ırza geçme olarak geçen, halk arasında genel olarak tecavüz diye bilinen, yürürlükteki TCK‘da ise cinsel saldırı suçu olarak “cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” başlığı altında düzenlenen bu suç tipinin hem faili hem de mağduru erkek veya kadın olabilir.

 Suçu meydana getiren ihlal niteliğindeki eylemin, mağdurun vücuduna fiziksel temas içeren bir müdahale ile gerçekleşmesi aranmaktadır, bu suçun sarkıntılık düzeyinde kalması ise halk arasında cinsel taciz suçu ile karıştırılarak taciz diye nitelendirilmektedir fakat cinsel taciz suçunda mağdurun vücuduna yönelik herhangi bir temas veya müdahale olmamalıdır ve ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Cinsel saldırı suçu gerçekleştirilen fiilin yoğunluğuna göre kademeli olarak düzenlenmiştir.

Basit Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası (TCK m. 102/1)

Suçun basit hali kişinin vücudu üzerinde gerçekleştirilen, mağdurun vücuduna temas içeren fakat cinsel ilişki boyutuna varmayan cinsel davranışların gerçekleşmesi şeklinde işlenir, temel halinin cezai yaptırımı ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır ve mağdurun şikayetine tabidir buna göre şikayet olmaksızın gerçekleştirilen fiil hakkında soruşturma başlatılamayacaktır.

Sarkıntılık Suçu

Cinsel saldırı suçunda sarkıntılık fiili daha az cezayı gerektiren hal olarak TCK 102/1. Maddesinin ikinci cümlesinde düzenlenmiştir. İhlal içeren cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde failin mağdura yönelik cinsel arzularını tatmin etme amaçlı temas içeren eyleminin kesik, ani ve hafif derecede bir eylem olması aranır. Sarkıntılık suçuna örnek olarak; mağduru öpmek, mağdura sarılmak, mağdurun elbisesini çıkarmaya çalışmak verilebilir. İşlenen fiilin sarkıntılık düzeyinde kalması TCK’da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası şeklinde yaptırıma bağlamıştır.

 

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu (Tecavüz Suçu) ve Cezası (TCK m. 102/2)

Cinsel saldırı suçunun daha fazla cezayı gerektiren nitelikli halinde ise eylem, vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Uygulamada ve halk arasında tecavüz suçu olarak adlandırılan nitelikli cinsel saldırı suçunda suçun maddi unsurunu oluşturan hareketler bakımından vücuda vajinal, anal veya oral yoldan organ veya başkaca bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi aranmaktadır. Nitelikli cinsel saldırı veya tecavüz suçunun yaptırımı kanunda 12 yıldan az olmayacak şekilde hapis cezası olarak belirlenmiştir. Suçun soruşturulması için şikayet aranmazken , eşe karşı işlenmesi durumunda, soruşturma ve kovuşturmaya konu olması mağdurun şikayetine bağlıdır.

Cinsel Saldırı Suçunda Daha Ağır Cezayı Gerektiren Haller

  • Silah kullanılarak yahut birden çok kişi ile
  • 3. derece dâhil kan hısımı veya kayın hısımlığı ilişkisindeki bir kişiye karşı veya üvey; baba, ana, kardeşe karşı ya da evlatlık veya evlat edinen tarafından
  • Beden sağlığı veya ruh sağlığı açısından kendisini savunacak durumda olmayanlara  karşı,
  • Kamu vazifesinin , vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle,
  • Toplu yaşama zorunluluğu bulunan ortamların sağladığı kolaylıktan yararlanarak

 

işlenmesi hâlinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır.